Skip Navigation Links
नोंदणी तपशील


प्रकल्पातील घटकांचा लाभ घेण्यासाठी डीबीटी अॅपमध्ये नोंदणी करताना कृपया आपल्या जवळील मोबाईलचा नंबर द्यावा. प्रकल्पामार्फत आपल्या अर्जाची स्थिती कळविण्यासाठी तसेच आपल्या शेतीसाठी उपयुक्त हवामानाचा व पिकांचा सल्ला पाठविण्यासाठी याच मोबाईल नंबरवर संदेश पाठविण्यात येणार आहे.