Image
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प
022-22153351
बाब

हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान शेतीशाळा प्रोत्साहन / रुंद वाफा व सरी तंत्रज्ञान अवलंबण्यास प्रोत्साहन/ शून्य मशागत तंत्रज्ञान इ.

आवश्यक कागदपत्रे

  • घटकाचे छायाचित्र
  • व्यवसाय प्रस्ताव

पात्रता निकष

  • मंजूरी मिळाल्यानंतर प्रशिक्षण
  • सिंचनासाठी पुरेशा क्षेत्राची उपलब्धता
  • पाणी स्रोतची उपलब्धता

टीप

  • NA

बाब सूची